Ceník služeb

Ceník platný od 25. 1. 2016

Veřejné služby města Mnichovice

Popis Jednotka Cena bez DPH Sazba DPH Cena s DPH Poznámka
Odvoz splaškových vod fekálními vozy
Likvidace odpadních vod svážených cisternami [Kč/m3] 71 Kč 15% 82 Kč mimo území Mnichovic
Cena dotovaná dle stanovených pravidel [Kč/m3] 38 Kč 15% 44 Kč pouze v objektech určených k odkanalizování Městem Mnichovice za splnění stanovených podmínek *1
Vozem Praga V3S (3,5 m3)
Manipulace + stočné (500 + 250) (příprava, sání, vypouštění,stočné režie. 1 x hadice v ceně.) paušál [Kč] 750 Kč 15% 863 Kč mimo území Mnichovic - práce obsluhy mimo přepravu
Manipulace + stočné (500 + 134) (příprava, sání, vypouštění,stočné režie. 1x hadice v ceně.) paušál [Kč] 634 Kč 15% 729 Kč Mnichovice - práce obsluhy mimo přepravu
Dopravné (tam a zpět) [Kč/km] 28 Kč 15% 32 Kč
Cizí vozidlo 10 m3 (Volvo FMX, p. Vávra, tel.: 602933951) Paušál doprava a manipulace bez stočného paušál [Kč] 700 Kč 15% 805 Kč
Stočné 10 m3 [Kč] 380 Kč 15% 437 Kč
V&S prostřednictvím vodovodu a kanalizace
Mimosmluvní odběr - kalkulované vodné [Kč/m3] 45 Kč 15% 52 Kč cena smluvního odběru je stanovena usnesením Zastupitelstva města Mnichovice vždy pro kalendářní rok
Mimosmluvní odběr – kalkulované stočné [Kč/m3] 75 Kč 15% 86 Kč
Kontejnerová přeprava (Avia D90 – přistavení a odvoz materiálů - kontejnery)
Kontejner - přistavení (pronájem za den) [Kč] 300 Kč 21% 363 Kč cena za likvidaci odpadů ze svezených kontejnerů je určována poplatkem za skládkovné a náklady na přepravu na skládku
Přeprava [Kč/km] 29 Kč 21% 35 Kč
Čekání řidiče na místě [Kč/hod] 200 Kč 21% 242 Kč
Ostatní mechanizace (stroje jsou poskytovány pouze s posádkou)
Multicar (min. měrná doba 30 minut) [Kč/hod] 500 Kč 21% 605 Kč + Kč 20,-/km
Traktor Zetor 1 motohodina [Kč/hod] 500 Kč 21% 605 Kč
Posádka stroje v běžné hodinové fakturační sazbě [Kč/fh] 250 Kč 21% 303 Kč
Půjčování zařízení
Vibrační deska (žába) půjčovné [Kč/den] 800 Kč 21% 968 Kč
Vibrační deska (žába) vratná záloha [Kč/den] 5 000 Kč
KoSMoNet - služby spojené s poskytováním Internetu
Aktuální ceník služeb
Aktuální ceník instalací
Aktuální ceník tarifů
Ostatní služby
Obecná služba (práce) [Kč/fh] 200 Kč 21% 242 Kč pracovník - manuální práce
Práce po pracovní době [Kč/fh] 300 Kč 21% 363 Kč
Práce o sobotách, nedělích a svátcích [Kč/fh] 400 Kč 21% 484 Kč


1) VS oznamují, že od 1.8.2012 platí nová pravidla pro odběr odpadních vod svážených na ČOV cisternami.
2)  Pro vlastníky a uživatele pozemků z Mnichovic, Božkova a Myšlína je nově stanovena cena za likvidaci odpadní vody ve výši 40,- Kč/m3 bez DPH, 46,- Kč/m3 vč. DPH.
3) Svoz je prováděn jak vozidlem o objemu nádrže 3,5 m3, které je provozováno Veřejnými službami města Mnichovice za cenu 28,- Kč/km bez DPH + poplatek za čerpání a manipulaci ve výši 500,- Kč bez DPH, tak vozidlem smluvního přepravce za cenu přepravce bez navýšení. Cena přepravy bude fakturována společně s cenou likvidace odpadní vody Veřejnými službami města Mnichovice.
4) Pro uplatnění uvedené ceny za likvidaci odpadní vody je nutné svoz objednat výhradně prostřednictvím Veřejných služeb města Mnichovice s uvedením požadované kapacity cisterny 3,5 m3 resp. 10 m3, případně jiné kapacity vozu, bude-li k dispozici.
Ceny prací a služeb nezahrnutých v tomto ceníku se tvoří vzájemnou dohodou smluvních stran na základě kalkulace nákladů (smluvní ceny).
Ceny vodného a stočného na sítích pro veřejnou potřebu, jsou stanoveny zvláštním předpisem.
Usnesení zastupitelstva č. 16-01-014 ze dne 25. 1. 2016