Archiv

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Aktualita dne 20. 10. 2015

Dne 14. 11. 2015 v Mnichovicích proběhne sběr nebezpečného odpadu.

Místo: Veřejné služby města Mnichovice, K Hubačovu 709, Mnichovice.

Čas: 8.00 hod až 11.30 hod.

 

Sběr je určen pouze pro občany, kteří mají zaplacen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2015 (platí i pro jednorázové známky a pytle) v Mnichovicích – je nutné se prokázat občanským průkazem.

 

Pro informaci uvádíme seznam  nebezpečných odpadů:
-    rozpouštědla
-    kyseliny
-    zásady
-    fotochemikálie
-    pesticidy
-    zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
-    vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice) 
-    olej a tuk
-    detergenty obsahující nebezpečné látky
-    baterie a akumulátory
-    vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
-    dřevo obsahující nebezpečné látky

 

Společně s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky (bez disků, max 4 ks), azbest max. 50kg a za poplatek objemný komunální odpad.

HOME