Údržba komunikací

Letní údržba komunikací

V letním období zajišťují Veřejné služby města Mnichovice na území města letní údržbu komunikací, která se skládá z čištění pěších i motoristických komunikací, kropení silnic a údržby městské zeleně. Veřejné služby města Mnichovice zajišťují kompletní údržbu dle zadání města.

 

Zimní údržba komunikací

V zimním období je na pěších i motoristických komunikacích na území města Mnichovice prováděna zimní údržbu komunikací. Pro posyp používáme směs soli a štěrku. 

 

Plán zimní údržby 2016/2017
Plán zimní údržby

Mapa plánu zimní údržby

HOME