Přímý odkaz na - E-ZAKAZKY.CZ - profil zadavatele Města Mnichovice
(na profilu zadavatele jsou v souladu s vyhl. 9/2011 uveřejňovány informace a dokumenty k veřejným zakázkám)

 

Seznam zakázek dle výběru:

číslo zakázky: 2/2017
název: Oprava uličních vpustí, kanalizačních a vodovodních poklopů v Mnichovicích
popisný text: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava uličních vpustí, kanalizačních a vodovodních poklopů v Mnichovicích v ulicích Pražská a Ondřejovská (dle přiložené fotodokumentace)
platnost: od: 16.06.2017 do: 29.06.2017
dokumenty: Výzva - Oprava uličních vpustí, kanalizačních a vodovodních poklopů v Mnichovicích
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení základní způsobilost
Příloha 5 - Čestné prohlášení - pojištění
vystavitel: Daniel Sedláček, ředitel